logo klubo logologo

  Flag

Repeticijos 2014 - 2015 m.m.

                                   
         

Nuo 2014 m. rugsėjo pradėjome ruoštis Australijos Lietuvių Dienų (ALD 2014) šventei, kuri vyksta kas dveji metai kuriame nors Australijos mieste. Joje dalyvauja lietuviški kolektyvai iš visų Australijos kampelių kur tik gyvuoja lietuviškos bendruomenės.

Mokyklėlės vaikai dalyvaus ALD šventės atidaryme gruodžio 27 d., gruodžio 28 d. - Šokių šventėje ir Baleto bičiulių popietėje. Šoksime "Klausė žvirblis čiulbuonėlis", "Du gaideliai", "Noriu miego, saldaus miego", taip pat drugelių šokį - improvizaciją.

Taip pat labai aktyviai ruošėmės ir Kalėdinės eglutės šventei kuri įvyko gruodžio dieną su labai dideliu pasisekimu sulaukusi žiūrovų šypsenų ir plojimų. Taip pat ir daugybės dovanų iš Kalėdų senelio. Šiemet vaidinome "Zuikio Puikio" mokyklą.

Prasidėjus naujiems 2015 metams, ėmėme ruoštis Vasario 16 koncertui. Mokėmės eilėraščius, daineles, ir sukūrėme vaidinimą improvizaciją lietuvių liaudies dainai apie senio pypkę.